خانه Skip Navigation Links »»» آمار »»» درج آمار باغات

ثبت اطلاعات توليد باغات انار


    


●● لطفا رمز ورود به صفحه را وارد كنيد ●●

PassWord:

               


عمليات


   استان:
      شهرستان:       سال:
             CBC:


آمار توليد شهرستان                                          نظامات بهره برداري
 مساحت باغات غير بارور: (هكتار)
       مساحت باغات بارور: (هكتار)
              ميزان كل توليد: (تن)
          تعداد بهره برداران: (واحد)
    عملكرد بهره بردار برتر: (تن / هكتار)
  بهره برداران خرد و پراكنده كمتر از 1 هكتار: (واحد)        مساحت: (هكتار)
               بهره برداران دهقاني 1 تا 5 هكتار: (واحد)        مساحت: (هكتار)
      بهره برداران تجاري كوچك 5 تا 20 هكتار: (واحد)        مساحت: (هكتار)
  بهره برداران تجاري متوسط 20 تا 50 هكتار: (واحد)        مساحت: (هكتار)
   بهره برداران تجاري بزرگ بيش از 50 هكتار: (واحد)        مساحت: (هكتار)


سه رقم غالب انار شهرستان                             گزارش مشكلات و خلاصه عملكرد باغات شهرستان بعلاوه توضيحات لازم (500 كاركتر)
1- واريته:
2- واريته:
3- واريته:
راهنمائي

جهت ورود به صفحه نياز به رمز معتبر كه در اختيار كاربران خاص ميباشد داريد. كاربران ويژه جهت دسترسي به رمز ورود در صفحه تماس با ما پيغام بگذارند.

در اين صفحه امكان ثبت اطلاعات توليد در سطح شهرستان فراهم گرديده. براي اجتناب از ورود داده هاي غير مرتبط كد همبسته با شهرستان بنام CBC توسط سيستم توليد كه اين كد تنها در اختيار كاربران مجاز ميباشد. براي تهيه اين كد ميتوانيد براي مسئول سيستم از طريق صفحه تماس با ما پيغام بگذاريد.

براي ورود اطلاعات توليد ابتدا استان و شهرستان و سال مورد نظر را انتخاب و كد CBC را وارد كنيد پس از تائيد كد عمليات مورد نظر را انتخاب كنيد. بهتر است با انتخاب عمليات جستجو از وجود ركورد مشابه اطمينان حاصل كنيد. در هر صورت سيستم با اعلام پيغام مناسب شما را هدايت خواهد كرد.

براي ثبت ركورد جديد ورود اطلاعات فيلدهاي مساحت باغات بارور و غير بارور و ميزان كل توليد شهرستان الزامي است. در صورت عدم دسترسي ورود ساير اطلاعات الزامي نيست. توجه داشته باشيد كليه اعداد بايد بصورت عدد صحيح وارد شود و درج علامت مميز بين اعداد مجاز نيست.

فيلد تعداد بهره برداران مربوط به تعداد كل باغات در هر مساحت ميباشد و به تعداد مالكين باغات ارتباطي ندارد. در عملكرد بهربردار برتر ميزان توليد در واحد سطح براي بهره بردار بيش از 1 هكتار ملاك عمل ميباشد.

از ميان ليست كشويي باز شونده 3 رقم غالب واريته درختان انار بر حسب سطح كاشت باغات را نتخاب نمائيد. در صورتيكه رقم مورد نظر در ليست نبود گزينه ساير موارد و در حالت عدم اطلاع از واريته باغات انار گزينه نامشخص را انتخاب نمائيد. افزودن نام ارقامي را كه در ليست نميباشد در قسمت توضيحات به مسئول سيستم اطلاع دهيد.

در قسمت خلاصه عملكرد توضيحات لازم در مورد كميت و كيفيت توليدات در سال انتخاب شده را وارد و مواردي نظير آفت زدگي و حوادث طبيعي و ساير مشكلات را گزارش نماييد.

پس از ورود اطلاعات با كليك روي دكمه ثبت ركورد اطلاعات به پايگاه داده ها منتقل ميگردد. اگر در اين مسير مشكلي بروز نماييد سيستم به شما هشدار خواهد داد. توجه داشته باشيد امكان ويرايش و حذف ركورد تنها براي مديران سيستم مجاز ميباشد از اينرو در درج داده ها دقت كنيد و قبل از كليك همه موارد را دو باره بررسي نماييد. پس از ورود اطلاعات با جستجوي همان ركورد ورودي از صحت درج اطلاعات اطمينان حاصل كنيد. و اگر موردي به اشتباه وارد شده در صفحه تماس با ما به مدير سيستم اطلاع دهيد.